Skip to main content

Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal

HEM | MENY | Arkiv | Besöksmål | Bildarkiv & föremål | Bilder & album | Diverse | Föremål | Ljud | Nyckelord | Nyheter (Kx, Ka) | Play (film) | Utställningar | År | Kalixforskarnas arkiv

Museets digitala utställningar

Vem skapar kulturarvet? En resa i Kalix älvdal Socknens centrum
Kurorten Nordanskär Karlsborg Årtusendens människor
Kåkstan i Malmberget Ett besök i Sapmi Kunglig resa i Norrbotten
Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix ...fattigdomen fruktansvärd... Vassholmen
Rikti Dockas - ett samiskt skogsnybygge Tjärtunnor och edet i Kamlunge Näsbyn och Englundsgården
Utställning om Johan Bergman Olson Med skogshuggare och flottare

Nyheter från ekomuseet

Guidetur: Norrbotten i Gamla stan
Digitala utställningar kommer 2018
Skall ekomuseet permanentas?
Ekomuseet flyttar in helt på Internet Archive
NSD: Ekomuseet inför ett vägval
Norrbottenskuriren: Swedish Lapland lockar rekordmånga
Fler virtuella utställningar
Ny generation utställning och virtuell rundtur
Ekomuseets kulturrum nu klart
Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix

In English: This collection consists of documents from 19th century connected to the forest industry in Kalix valley, in the very north of Sweden. The history also connects to other parts of Sweden and to other parts of the world, because of the over-sea export to Europe and to America. Most of the documents are in Swedish. 

Vad innebär ekomuseet?

1800-talets skogs- och träindustrihistoria ger karaktär åt Kalix älvdal. Älven är ett storslaget kulturminne, som i historien knöt ihop dalgången. Jag vill berätta om detta i ett större sammanhang för besökare, ortsbor och skolungdomar, med hjälp av kulturmiljöer och besöksmål – från herrgård till nybygge, från flottare till träpatron.

Nytt från 2019 är ekomuseets digitala utställningar, som alla finns tillgängliga direkt över nätet. Lär mer Nederkalix, Nordanskär, fornlämningar, kåkstan, samer, en kunglig norrbottensresa på 1800-talet och mycket mer! Museets fysiska utställning står f.n. uppställd och är öppet på Vassholmen i Kalix.
Detta är också ett ekomuseum med åtskilliga besöksmål i Kalix och Överkalix, ett drygt 40-tal filmer på nätet (mina och andras) och flera utställningar, både online och i fysiskt. Det pekar också ut tre delvis bortglömda utställningar som tidigare producerats av Länsmuseet, vid Vassholmen, Jockfall och Björkfors.

I några av utställningarna och audioguiderna medverkar flera experter från resp. besöksmål, däribland Bengt-Göran Nilsson, Everth Johansson och Thorbjörn Riktig. För utställningarna samarbetar jag bl.a. med Kalix kommun, Ytterbyns hembygdsförening, Filipsborgs herrgård, Björkforsortens intresseförening, Risö hembygds- och bagarstugeförening, m.fl.

Bakgrund

Grosshandlaren Johan Bergman Olson lade som finansman på 1800-talet, en viktig grund för näringar och jobb i dagens Norrbotten – med tydliga kopplingar till Stockholm som central handelsplats. En lång rad träpatroner gick i hans spår i Kalix älvdal, och kunde få hans hjälp med kunskaper, nätverk eller pengar – direkt eller indirekt. De vidareutvecklade affärsmöjligheterna genom att köpa in skog, anlägga ångsågverk och exportera timmer och andra skogsprodukter: Johan August Bergman, David Hummel, Johannes Sällström, Karl Bergbom, P.A. Svanberg, C.O Bergman osv. Deras ångsågar och bolagsskogar sträckte sig från källorna till havet, i både Kalix älvdal och andra älvdalar. Företagen sysselsatte många, samtidigt som den begynnande kapitalismen naturligtvis också skapade nya problem, däribland kring arbetarnas situation.

De gamla originalpappren från patronernas bolag och från Bergman Olsons verksamhet i Stockholm, är historieskrivarens praktiska byggstenar. Bland gammal bokföring och affärsbrev går det att hitta nya sanningar bakom samhällsutvecklingen,eller kanske bakom ett enskilt människoöde bland någon av företagens tusentals anställda. Ännu bättre blir historieskrivningen med tillgång även till en del personlig korrespondens och anteckningar. Tanken med projektet är att tillgängliggöra dessa papper digitalt i ett sammanhang, då ökar naturligtvis möjligheterna dramatiskt attdet verkligen utförs historiska studier.

Kontakt: Magnus Cedergren, mace (at) lysator.liu.se. Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal bedrivs fristående utan formaliserad anknytning till annan organisation utöver här nämnda.


Ekomuseet är medlem av Arbetsam
Ekomuseet har och har haft anslag från Internetfonden, Riksantikvarieämbetet samt Länsstyrelsen i Norrbottens län, samt ekonomiska bidrag från Kalixbygdens forskarförening och Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar.

PART OF
Additional Collections
More right-solid
More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 20
favorite 0
comment 0
Nu hittar du de drygt 800 sidorna i Filipsborgsarkivet också på internet, i projektet Historisk skogsexport från Kalix älvdal - ett ekomuseum både på webben och i landskapet. (Projektet drivs ideellt och utan samarbete med offentliga aktörer, såsom kommunen.) Det nu digitaliserade arkivet ägs av Filipsborg i Kalix, kommer ursprungligen från familjen Svanberg och digitaliserades nyligen av Everth Johansson. Everth och undertecknad har hjälpts åt att lägga upp de digitala filerna hos...
Topics: filipsborgsarkivet, ekomuseum, filipsborg, manne bergman, emanuel bergman, grytnäsarkivet
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 20
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 26 december 1870 från W. Auelin, Jersey till Bergman Hummel
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare w....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 21
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 8/2 1870 från G.F. Hörstadius till Bergman Hummel
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 23
favorite 0
comment 0
Ett brev den 8 augusti 1853, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avsändare robert bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 23
favorite 0
comment 0
Brev daterad den 22 december 1857, till Johan August Bergman från brodern Gustaf Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
En inbjudan till ett jubileum på Hertig Carls uppfostringsanstalt 1859
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd ö övriga handlingar, hertig...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 31
favorite 0
comment 0
Ett brev från A. Hansson i Svenljunga 8/12 1871 till Bergman Hummel
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 37
favorite 0
comment 0
Ett brev från H.G. Goodday i Paris den 5 april 1882 till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 37
favorite 0
comment 0
Brev den 20 juni 1882, till Johan August Bergman från Henning Montelius
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 39
favorite 0
comment 0
Telegram daterat 25 augusti 1858, till Johan August Bergman från fadern Johan Bergman Olson
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 39
favorite 0
comment 0
Avskrift från protokollsboken i Luleå Ångsågs AB 15 augusti 1884
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f luleå ångsågs ab,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 39
favorite 0
comment 0
Protokollsutdrag från Stockholms handels- och ekonomikollegium om burskap för J.A. Bergman 22 januari 1861
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f biographica j.a. bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 41
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 20/6 1881 från R. Österberg till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare r....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 42
favorite 0
comment 0
Carolina Bergman tillkännager maken J.A. Bergmans död 1889.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f biographica j.a. bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 42
favorite 0
comment 0
J.A. Bergman anteckningar för minnet om David Hummels uppträdande 1886 ang. Luleå Ångsågs AB
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f luleå ångsågs ab,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 42
favorite 0
comment 0
Ett brev den 18 mars 1859, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avsändare robert bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 43
favorite 0
comment 0
Telegram daterat 24 mars 1883, till Johan August Bergman från Ekengren
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 43
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 10/5 1871 från T. Holm till Bergman Hummel
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 43
favorite 0
comment 0
Beskrivning av vad Ströms bruk består av
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd ö övriga handlingar,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 43
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 4/1 1882 från Ljusne mekaniska verkstad till Adolf Törnkvist i Haparanda
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare adolf...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 43
favorite 0
comment 0
Hustrun Carolina tillkännager J.A. Bergmans död 1889
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f biographica j.a. bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 43
favorite 0
comment 0
"Till Neder-Kalix sjelfständiga valmän!" står det på det här uppropet från 188
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd ö övriga handlingar,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 45
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 18/1 1882 från A. Lindgren i Törefors till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 45
favorite 0
comment 0
Konocessement Johan Bergman Olson 1848-08-24
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd g konossement, konossement
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 45
favorite 0
comment 0
Ett telegram daterat 11/7 1870 från Hoppe till Bergman Hummel
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 45
favorite 0
comment 0
Protokoll från J.A. Bergmans donationsfond 1891-01-12
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f j.a. bergmans...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 45
favorite 0
comment 0
Ett telegram daterat 7/10 1870 från Morin till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 45
favorite 0
comment 0
En liten lapp med en sällskapslek
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f lekar, lek, sällskapslek
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 45
favorite 0
comment 0
Ett telegram från Heilborn 14/3 1870 till Backström
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 46
favorite 0
comment 0
Telegram daterat 13 september 1870, till Johan August Bergman från Alida
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 46
favorite 0
comment 0
Arrendekontrakt mellan förvaltaren David Svanberg och AB Båtskärsnäs 1903
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 46
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 16/7 1881 från Näsman & co i Stockholm till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 46
favorite 0
comment 0
Till kunglig befallningshavande i Luleå om laxfiske i Gammelgården.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f div tvister, gammelgården,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 46
favorite 0
comment 0
Telegram daterat 5 december 1870, till Johan August Bergman från Morin
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 46
favorite 0
comment 0
Ett brev från Hall Brothers i Newcastle 8 augusti 1870 till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 46
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 21/9 1883 från Woolley i London till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 46
favorite 0
comment 0
Bokslut för J.A. Bergman 1878
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd g bokföring
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 47
favorite 0
comment 0
AB Bergman Hummel & Co:s sågtimmertillgång 1878
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd g div räkenskaper,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 47
favorite 0
comment 0
Utbyte av säkerhet för kassakreditivet i Västerbottens Ensk. bank 1888
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd ö övriga handlingar,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 47
favorite 0
comment 0
Skrivelse tlil AB Båtskärsnäs från Kasse des Land- och Umtsgerichts
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 47
favorite 0
comment 0
Ett telegram daterat 14/3 1871 från Hermes till Bergman Hummel
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 47
favorite 0
comment 0
Brev från C.E. Lallerstedt till AB Båtskärsnäs 1906
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 47
favorite 0
comment 0
Ett odaterat brev till Johan August Bergman från brodern Vilhelm
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 48
favorite 0
comment 0
Kontrakt om leverans av tegel mellan AB Båtskärsnäs och Johan Hedberg
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f ab båtskärsnäs, johan...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 48
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 6/12 1876 från Johannes Sällström
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 48
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 17/10 1871 från C. Nordström i Jönköping till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 48
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 23/7 1883 från Axel Brattberg till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare axel...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 49
favorite 0
comment 0
Protokoll från J.A. Bergmans donationsfond 1891-03-17
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f j.a. bergmans...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 49
favorite 0
comment 0
Telegram daterat 29 augusti 1883, till Johan August Bergman från Viklund
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 49
favorite 0
comment 0
Skuldförbindelse mellan AB Båtskärsnäs och Ernst Sällström
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 49
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 6 juli 1882 från Robert Boström Haparanda till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalixa avsändare...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 50
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 14/3 1883 från G. Horsley & co till Björkfors sågverk
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 50
favorite 0
comment 0
Konocessement Johan Bergman Olson från 1854-09-19
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd g konossement, konossement
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 50
favorite 0
comment 0
Ett brev från C.M. Holm 3/2 1871
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 50
favorite 0
comment 0
Ett telegram daterat 3/2 1870 från Johannes Sällström till Bergman Hummel
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 50
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 14/2 1882 från Axel Brattberg till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare axel...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 51
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 30/9 1885 från AB Gellivara till David Hummel
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f gällivare, ab gellivara
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 51
favorite 0
comment 0
Schematisk teckning av en villa i Luzern, Verlag v. Karl Scholtze, Leipzig, 1879
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd j ritningar, luzern, villa,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 51
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 29/6 1883 från John Douglas i London till Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 51
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 29/10 1880 från J.A. Bengtsson i Mariestad till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 52
favorite 0
comment 0
Ett brev (konossement) daterat 9/8 1870 från J. Sundberg till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 52
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 18/9 1871 från Carl Hägg till Bergman Hummel
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 52
favorite 0
comment 0
Protokoll från J.A. Bergmans donationsfond, mars 1893
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f j.a. bergmans...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 53
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 23/10 1882 från AB Ekmans mekaniska snickerifabrik i Stockholm till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare ab...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 53
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 1/6 1883 från K. Utterström till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare k....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 54
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 19/10 1882 från C. Petit i Lûbeck till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 54
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 11/4 1882 från Gellivara co ltd till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f gällivare, gellivara co ltd
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 54
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 30/9 1882 från F.J. Kahn till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 55
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 5/9 1881 från W.A.F. Ekengren till Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 57
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 28/1 1870 från D. Horwood i Hull till Bergman Hummel
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 57
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 23 oktober 1882 från Bolinders mekaniska verkstad till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 57
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 16/4 1883 från P. Zetterstedt till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare p....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 58
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 22/12 1182 från R. Pattison & co i London 1882 till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 58
favorite 0
comment 0
Brev daterat 23 juli 1886, till J.A. Bergman från Bodträskfors AB
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f bodträskfors, kalix avd e...
Ett odaterat brev från Johannes Sällström, kanske från perioden 1871-73
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare...